Runo- ja novellianalyysi

Runon ja novellin analyysissa eli erittelyssä tärkeää on tehdä havaintoja tekstin yksityiskohdista. Analyysi tarjoaa tekstiin uusia näkökulmia ja osoittaa, minkälaisia kielellisiä keinoja siinä on hyödynnetty. Kaunokirjallisen tekstin käsittely kehittää ajattelua ja opettaa ymmärtämään niin tekstiä kuin ympäröivää todellisuutta. 

                                      Runoanalyysi

 

Runon lukeminen vaatii avointa mieltä. Jo ensimmäisellä lukukerralla kannattaa merkitä muistiin mieleen tulevia asioita, sillä runon tulkinta nojaa juuri mielikuviin, joihin analyysissa voi etsiä perusteita. Nykyrunosta ei aina ole mahdollista koota yhtä ehjää tulkintaa, jota kaikki yksityiskohdat tukisivat, vaan usein tuloksena voi olla useita, ehkä keskenään ristiriitaisiakin näkökulmia runoon. Käytä apunasi erittelyn ja tulkinnan 

Jää siis kiireettömästi runon eteen, ole ja nauti, älä vaadi siltä enempää kuin se – ensi alkuun – antaa voi. Katso, kuuntele, hengitä, hiljene itse. Kysy runolta, mutta salli myös se että se kyselee sinulta, asioita joista et ole uskonut koskaan kuulevasi mutta jotka silti ovat osa sinua.

                                                                           Liisa Enwald

Runoanalyysin suunnittelu

 • Minkälaisia aiheita runo käsittelee? Miten se näkyy sanastossa?

 • Milloin runo on ilmestynyt? Saako ilmestymisajan tapahtumista ja arvoista apua runon aiheen määrittelyyn ja tulkintaan?

 • Millainen on runon rakenne: mitä voit sanoa säkeiden ja säkeistöjen pituudesta?

 • Minkälaisia vihjeitä runon nimestä voi saada tulkintaan?

 • Mitä päätelmiä voi tehdä runon puhujasta?

 • Muuttuuko runon tunnelma jossakin kohdassa? Mistä se johtuu?

 • Minkälaisia kielikuvia runossa on? Mitä niiden avulla sanotaan?

 • Onko runossa toistoa, sointuisuutta, säkeenylityksiä tai muita rytmiin vaikuttavia tekijöitä? Miten ne vaikuttavat tulkintaan?

 • Minkälainen sävy runossa on, ja mistä se syntyy?

 • Minkälaisia teemoja runossa on?

Runoanalyysin kirjoittaminen

Laadi yhtenäinen teksti, jossa erittelet ja tulkitset runoa. Tuo aloituskappaleessa esiin runon perustiedot: kirjoittaja, runon nimi ja ilmestymisaika. Esittele myös runon aihetta lyhyesti. Sen jälkeen tarkastele runon keinoja jossakin johdonmukaisessa järjestyksessä. Voit tehdä tulkintoja samalla kun esität havaintoja tai säästää kokoavan tulkinnan lopetuskappaleeseen.

 

Kirjoita runosta preesensissä. Todista havaintosi suorilla sitaateilla. Jos käytät pitkiä sitaatteja, osoita säkeiden raja vinoviivalla: ”tuoksut vanamon ja varjot veen, / niistä sydämeni laulun teen.” Kun kirjoitat koneella, kursivoi mahdollisen teoksen nimi: Eino Leinon runo Nocturne ilmestyi kokoelmassa Talviyö vuonna 1903. Otsikoi analyysi niin, että sanot jotain runon aiheesta tai teemasta.

The fat cat on the mat

     may seem to dream

of nice mice that suffice

     for him, or cream;

but he free, maybe,

     walks in thought

unbowed, proud, where loud

     roared and fought

– –

                  Tolkien: Cat, 1961

                   (alku runosta)

Tässä, missä kissa nukuksissa

     mielin uneksien kenties

hiirtä piirtää, sille riittää se

     ja aito maito;

vaan pehmeästi kehrätessään

     ehkä vapaana se tapaa vaeltaa

kuvissaan ja unihuvissaan

     pystypylvään ylväsryhtisenä,

missä roimat voimaheimolaiset

     kaikin aistein taistelivat,

– –

                  Tolkien: Kissa, 1961,

                      suom. Alice Martin, 2012.

                      (alku runosta)

Runouden kääntämistä pidetään vaativana, joskus mahdottomanakin tehtävänä. J. R. R. Tolkienin runo Kissa on hänen teoksessaan Tom Bombadilin seikkailut ja muita runoja Länsikairan punaisesta kirjasta (1961). Englanninkielisen runon keskeinen piirre on sointuisuus. Alice Martinin suomennoksesta piirteen huomaa erityisen hyvin, kun runoa lukee ääneen.

                                      Novellianalyysi

 

Novellianalyysin suunnittelu

Lue analysoitava novelli muutamaan kertaan ja tee lukiessasi muistiinpanoja. Käytä hyväksesi erittelyssä hyödyllisiä              

Kiinnitä huomiota ainakin näihin seikkoihin:

 • Mitä novellissa tapahtuu, ja mikä sen aihe on? Voiko ilmestymisajasta tehdä jotain päätelmiä?

 • Minkälainen kertoja novellissa on, ja mitä vaikutusta sillä on tulkintaan?

 • Minkälaisia henkilöitä tapahtumissa on? Miten heitä kuvataan? Mitä mahdollinen dialogi paljastaa puhujista ja heidän keskinäisistä suhteistaan? Mitä ryhmiä tai yhteiskuntaluokkia henkilöt edustavat?

 • Mihin aikaan ja paikkaan tapahtumat sijoittuvat?

 • Onko novellissa motiiveja? Minkälaista apua niistä on tulkintaan?

 • Onko kielessä jotain, mikä kiinnittää huomiota?

 • Minkälaisia teemoja novellista nousee esiin?

Novellianalyysin kirjoittaminen

Laadi yhtenäinen, jäsennelty teksti, jossa erittelet ja tulkitset novellia. Tuo aloituskappaleessa esiin novellin perustiedot: kirjoittaja, novellin nimi ja ilmestymisaika. Luonnehdi lyhyesti myös novellin aihetta. Sen jälkeen tarkastele novellia jossakin johdonmukaisessa järjestyksessä. Voit tehdä tulkintoja samalla kun esität havaintoja tai säästää kokoavan tulkinnan lopetuskappaleeseen. Monenlaiset tulkinnat ovat mahdollisia, kunhan ne perustuvat novelliin tai ovat siitä pääteltävissä.

 

Kirjoita novellin tapahtumista preesensissä. Todista havaintosi suorilla sitaateilla. Jos jätät sitaatista pois sanoja, osoita se kahdella ajatusviivalla: ”Pojan tukka oli vinossa otsalta pois pyyhkäistynä – –. Tukka tahtoi tulla silmille, ja pojan piti pyyhkäistä se aina pois.” Kun kirjoitat koneella, kursivoi mahdollisen teoksen nimi: "Antti Hyryn novelli Kivi auringon paisteessa ilmestyi kokoelmassa Maantieltä hän lähti vuonna 1958.

                                      Vertaileva analyysi

Kaunokirjallisten tekstien vertailuun 

Tämän sivun taidekäsityöt: Anne Helttunen