top of page

Sanojen voimaa

Kieltä, kirjallisuutta, mediaa, puhetta, kirjoitusta

Tervetuloa opiskelemaan äidinkieltä ja kirjallisuutta Sykin lukioon! Tämä sähköinen materiaali tarjoaa opintojaksoilla opiskeltavien asioiden ytimen. Kirjallisuuden historiaa opiskelemme kuitenkin painetusta kirjasta. Ajankohtaisiin aineistoihin tutustumme tehtävien yhteydessä oppitunneilla.

Opintojaksojen keskeistä sisältöä ovat kirjallisuus ja kirjoittaminen. Sykin lukiossa jokaisella opintojaksolla (paitsi ÄI9, joka keskittyy puheviestintään) luetaan vähintään kaksi kokonaisteosta, joista opiskelija voi yleensä toisen valita vapaasti opintojakson sisällön mukaan, toisesta teoksesta sovitaan yhdessä ryhmän kanssa. Koulussa on erinomainen kirjasto opiskelijoiden käytössä, ja myös luokkasarjoja on runsaasti. Ennen kuin teosta käsitellään, opiskelijat kirjoittavat lyhyen tekstin, jolla he osoittavat lukeneensa romaanin, novellikokoelman tai tietokirjan.

Jokaisella opintojaksolla opiskelijat kirjoittavat vähintään kolme arvosteltavaa tekstiä ja lisäksi muita kirjoitusharjoituksia. Kaikilla opintojaksoilla tekstejä laaditaan sekä käsin että koneella, koska molemmat taidot ovat tarpeellisia myös jatko-opinnoissa ja työelämässä. Käsin kirjoittaminen aktivoi ajattelua ja parantaa tiedonhallintaa. Se kehittää myös motorisia taitoja. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla vierailee usein alan ammattilaisia. Näkemys oppiaineen osa-alueista syvenee ja 

monipuolistuu, kun kielen, median, kirjallisuuden ja teatterin asiantuntijat käyvät kertomassa työstään. Teatterikäynti kuuluu ÄI4- ja ÄI8-opintojaksoihin, mutta opettajat tarjoavat mahdollisuutta teatterissa käymiseen muissakin opintojaksoissa.

IMG_8211_edited.jpg

Äidinkielen ja kirjallisuuden pakolliset opintojaksot kannattaa suorittaa numerojärjestyksessä. Valinnaisista opintojaksoista ÄI9 (puheviestintä) ja ÄI11 (lukutaidon syventäminen) sopivat parhaiten toisen lukiovuoden ohjelmaan, ÄI10 viimeisen vuoden ohjelmaan. Koska äidinkieli ja kirjallisuus on myös taitoaine ja oppiminen perustuu usein vuorovaikutukseen ja yhdessä tekemiseen, itsenäinen suorittaminen sopii siihen huonosti. Äidinkielen ylioppilaskirjoituksiin voi Sykissä osallistua aikaisintaan kolmannen lukiovuoden keväällä.

DSC_0163.jpg
IMG_4706.jpeg
IMG_6268.HEIC
IMG_8330.jpeg

Abien haastateltavina ovat olleet mm. Tuuve Aro, Joel Haahtela, Kari Hotakainen, Juha Itkonen, Olli Jalonen, Tuomas Kyrö, Leena Lander, Miika Nousiainen, Emma Puikkonen, Johanna Sinisalo, Anja Snellman, Jari Tervo, Antti Tuomainen, Jussi Valtonen ja Kjell Westö.

Opintojaksojen aiheista ja opetusmenetelmistä voit aina tulla keskustelemaan opettajan kanssa, samoin siitä, jos esimerkiksi sairauden takia tarvitset poikkeusjärjestelyjä. Ole itse aktiivinen ja ota ajoissa yhteyttä, jos tarvitset lisätukea. Yhdessä keksimme varmasti ratkaisun eri tilanteisiin.

Sivustolla käytetty tärkein lähdemateriaali on esitelty

Sivuston käyttäjälle

 

Verkkomateriaali on laadittu Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukion kielilinjan ja IB-linjan opiskelijoiden käyttöön. Se on vapaasti myös muiden käytettävissä. Jos aineistoa tai sen osia jaetaan digitaalisesti tai tulostettuna, lähteeksi mainitaan ”Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukion äidinkielen ja kirjallisuuden verkkomateriaali”. Kuvien uudelleen käyttö ei ole sallittua.

 

Kirjallisuutta käsittelevät sivut on tarkistanut professori emerita Leena Kirstinä, mediasivuston toimittaja Sirkku Aalto ja kieltä esittelevät sivut professori Harri Mantila.

bottom of page