Sanojen voimaa

Kieltä, kirjoja, mediaa, puhetta, kirjoitusta

Tervetuloa opiskelemaan äidinkieltä ja kirjallisuutta Sykin lukioon! Tämä sähköinen materiaali tarjoaa kursseilla opiskeltavien asioiden ytimen. Kirjallisuuden historiaa opiskellaan kuitenkin painetusta kirjasta. Ajankohtaisiin aineistoihin tutustutaan tehtävien yhteydessä oppitunneilla.

Kurssien keskeistä sisältöä ovat kirjallisuus ja kirjoittaminen. Sykin lukiossa jokaisella kurssilla (paitsi kurssilla AI7, joka keskittyy puheviestintään) luetaan vähintään kaksi kokonaisteosta, joista opiskelija voi yleensä toisen valita vapaasti kurssin sisällön mukaan, toisesta teoksesta sovitaan yhdessä ryhmän kanssa. Koulussa on erinomainen kirjasto ja runsas valikoima myös luokkasarjoja. Voit lukea lukiolaisten 

kommentteja muutamista                       ja 

Kirjaan uppoutuminen koulii hitauteen ja mielenmalttiin, eikä se ole vähäarvoista tänä yhä sähäkämmin sykkivänä aikanamme.
                                                                              Liisa Enwald

Kurssilla kirjoitetaan yleensä vähintään neljä arvosteltavaa tekstiä. Kaikilla kursseilla kirjoitetaan sekä käsin että koneella, koska molemmat taidot ovat tarpeellisia myös jatko-opinnoissa ja työelämässä. Käsin kirjoittaminen aktivoi ajattelua ja parantaa tiedonhallintaa. Se kehittää myös motorisia taitoja. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden kursseilla vierailee usein alan ammattilaisia. Näkemys oppiaineen osa-alueista syvenee ja 

monipuolistuu, kun kielen, median, kirjallisuuden ja teatterin asiantuntijat käyvät kertomassa työstään. Teatterikäynteihin opiskelija voi osallistua jokaisella kurssilla. Sisältöihin teatterikäynti kuuluu AI3- ja AI6-kurssilla.

DSC_0163.jpg
IMG_4706.jpeg
IMG_6268.HEIC

Abit saavat haastateltavakseen ajankohtaisen kirjailijan. Sykissä ovat vierailleet mm. Miika Nousiainen, Kjell Westö, Kari Hotakainen, Leena Lander, Jari Tervo, Johanna Sinisalo, Anja Snellman, Juha Itkonen. Tuomas Kyrö, Jussi Valtonen, Olli Jalonen, Antti Tuomainen ja Joel Haahtela.

Äidinkielen ja kirjallisuuden kuusi pakollista kurssia kannattaa suorittaa numerojärjestyksessä. Syventävistä kursseista AI7 (puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen) ja AI9 (lukutaitojen syventäminen) sopivat parhaiten toisen lukiovuoden ohjelmaan, AI8 kolmannen vuoden ohjelmaan. Koska äidinkieli ja kirjallisuus on myös taitoaine ja oppiminen perustuu usein keskusteluun ja yhdessä tekemiseen, itsenäinen suorittaminen sopii siihen huonosti. Äidinkielen ylioppilaskirjoituksiin voi Sykissä osallistua aikaisintaan kolmannen lukiovuoden keväällä.

Tutustu lyhyisiin kuvauksiin                                Tarkemmin tavoitteita ja sisältöjä on esitelty                                                        Kurssien aiheista tai opetusmenetelmistä voi aina tulla keskustelemaan opettajan kanssa, samoin siitä, jos esimerkiksi sairauden takia tarvitaan poikkeusjärjestelyjä. Kannattaa olla itse aktiivinen ja ottaa ajoissa yhteyttä, jos tuntuu, että lisätuki olisi tarpeen. Yhdessä keksimme varmasti ratkaisun eri tilanteisiin!

Sivustolla käytetty tärkein lähdemateriaali on esitelty

Sivuston käyttäjälle

 

Verkkomateriaali on laadittu Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukion kielilinjan ja IB-linjan opiskelijoiden käyttöön. Se on vapaasti myös muiden käytettävissä. Jos aineistoa tai sen osia jaetaan digitaalisesti tai tulostettuna, lähteeksi mainitaan ”Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukion äidinkielen ja kirjallisuuden verkkomateriaali”. Kuvien uudelleen käyttö ei ole sallittua.

 

Kirjallisuutta käsittelevät sivut on tarkistanut professori emerita Leena Kirstinä, mediasivuston toimittaja Sirkku Aalto ja kieltä esittelevät sivut professori Harri Mantila.